Oud-Katholiek Groningen

December | Parochieblad gepubliceerd

Het is altijd druk rond kerst, maar het is ons gelukt. Vandaag is het nieuwe parochieblad gepubliceerd. In de Kerstnachtviering in Oosterwolde worden de bladen uitgedeeld. Mensen die niet kunnen komen krijgen het blad thuisgestuurd.

Het parochieblad is een uitgave die kosteloos wordt verstrekt aan leden, gastleden en belangstellenden. Als u zou willen bijdragen in de kosten van het parochieblad, dan zijn giften van harte welkom op de bankrekening van de parochie, o.v.v.: bijdrage parochieblad.

de redactie