Oud-Katholiek Groningen

Groepen | Toetreders

Wanneer u bij onze vieringen bent geweest en zich aangetrokken voelt tot onze kerk kunt u ook toetreden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de pastor. Afhankelijk van het aantal toetreders wordt er een persoonlijk traject of een groepstraject ingezet. Hierbij is aandacht voor waarom u zich aangetrokken voelt tot deze kerk en wat u verwacht van de kerk. Ook maakt u kennis met de leer van de kerk en hoe zij in de wereld staat. In een aantal bijeenkomsten wordt er dan toegewerkt naar een viering waarin u toetreed. De bijeenkomsten vinden plaats in de parochiekerk in Groningen (Witte de Withstraat 2). De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gecombineerd met toetreders van parochie Groningen en kerngroep Friesland. De toetreding is uiteindelijk wel op de eigen kerkplek.

Na de toetreding sluiten we het traject af met een gezamenlijk diner in de pastorie.