PDF PDF Print

Pastoraal treffen in Engelbert

Grote hilariteit in Engelbert toen er, behalve de dienstdoende pastores Rudolf Scheltinga en Victor Scheijde, achter elkaar nog drie pastoors kwamen opdagen. Kannunik Wietse van der Velde probeerde de kerkgangers wijs te maken dat het ging om een inspectiebezoek in verband met het aanstaande bezoek van de aartsbisschop. De werkelijke verklaring was veel eenvoudiger: de pastores Wietse van der Velde, Ruud Bosma en Annemieke Duurkoop brachten hun eerste vakantiedagen, respectievelijk vrije weekend door in het noorden en als rechtgeaarde oud-katholieken haastten zij zich deze zondagmorgen naar de dichtstbijzijnde oud-katholieke kerk. Uw razende reporter liet zich de gelegenheid niet ontgaan dit unieke gebeuren voor het nageslacht vast te leggen.

Ter geruststelling: er zaten uiteindelijk toch meer leken dan geestelijken in de kerk.

Bericht: Adrie Paasen

Foto: Cees van der Steen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 juli 2011Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.