PDF PDF Print

Het nieuwe gebouw

Na een architectenselectie is vlak voor de Kerst bekend gemaakt wie de architect is geworden. Dit is Roy van Mechelen geworden van het bureau: Mijn Architect uit Arnhem.

Op deze pagina zijn de eerste beelden te zien van zijn presentatie. Het zijn beelden die aangeven met welke creativiteit de architect aan de slag is gegaan om het gebouw tot een sacrale ruimte te maken.

Nu de presentatie is geweest moet eerst gekeken worden of de landelijke Kerk voldoende middelen kan vinden om dit project te realiseren. Dan gaat het echte ontwerpproces beginnen en gaan we vodelen en nadelen van het ontwerp beoordelen en zorgen dat het uiteindelijke ontwerp helemaal past.
Daartoe zal er binnenkort een extra parochievergadering worden belegd, waarbij de aartsbisschop aanwezig zal zijn.

Klik hier om de visie presentatie te downloaden en te bekijken


Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u