Oud-Katholiek Groningen

Links

Groningen

Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt


Parochies Regio:

Amersfoort

Arnhem

Hilversum

Statie Twente

Andere parochies

Egmond

Utrecht


Katholicisme:

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Oud-Katholieke jongeren

Oud-Katholiek Hyves

Katholiek Nederland

Getijdengebed abdij Koningsoord

Unie van Utrecht

Anglicaanse Kerk

Orthodoxe parochie Groningen


Overig:

GSp (Studenten Platform voor Levensbeschouwing)

Nieuw Wij

Bond van Oud-Katholieke vrouwen

Stichting oude Groninger Kerken

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Raad van Kerken in Nederland

Oud-Katholieke Wiki