Oud-Katholiek Groningen

December | Winnen met gevouwen handen

Oecumenische viering 15 januari 2012

Op zondag 15 januari aanstaande zal in de Nieuwe Kerk te Groningen de oecumenische viering van de binnenstadskerken plaatsvinden. Deze zondag, die valt in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, heeft als thema Winnen met gevouwen handen.

De oecumenische viering is al jaren een markant moment in kerkelijk Groningen, omdat zoveel verschillende tradities eraan deelnemen. Tegelijkertijd is de viering ook weer een bouwsteen in het geheel van kerkelijk Nederland en de rest van de wereld.

De basis voor dit geheel is dit jaar gelegd door de Poolse Raad van Kerken waarvan elementen in de viering zullen doorklinken. Met woord, zang, muziek, stilte en gebed hopen we op een inspirerende zondag. Stef Tuinstra, de vaste organist van de Nieuwe Kerk, zal het orgel bespelen en het koor van de Doopsgezinde Gemeente zal muzikale medewerking verlenen. Voor de kinderen is er een eigen programma.

De viering begint om 10.00 uur.

U bent van harte welkom.

De deelnemende kerken zijn: de protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk, de rooms-katholieke St. Martinusparochie, de Evangelisch Lutherse gemeente, de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse gemeente, de Vrijzinnig Protestantse Gemeente, de oud-katholieke St. Martinusparochie en de Anglicaanse kerk in Groningen.

Datum: zondag 15 januari 2012

Plaats: Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein te Groningen

Tijd: 10.00 uur

[contactpersoon ds Lense Lijzen, tel 050-5260630; l.j.lijzen@planet.nl]