PDF PDF Print

Heiligen overstromen Jorwerd

Oud-katholieken in Jorwerd temidden van honderden heiligenbeelden

In de doorgaans sober ingerichte Sint Radboudkerk te Jorwerd kwamen afgelopen zaterdagavond de Friese oud-katholieken tezamen voor de derde adventsviering, temidden van honderden heiligenbeelden.

'Een wolk van heiligenbeelden' omringden de aanwezigen als stille getuige van een devoot verleden en heden.

In deze kerk te Jorwerd was het afgelopen weekend een tentoonstelling van heiligenbeelden, bid- en devotieprentjes,
wijwaterbakjes, rozenkransen, kruisbeelden en iconen. In samenwerking met de Stichting Oude Friese Kerken (de Friese versie van deze stichting zullen we u besparen) en initiatiefnemer Jan van Cruchten (Assen) werd de oud-katholieke kerngroep Jorwerd, dat deel uitmaakt van de parochie van de Heilige Martinus in het hoge Noorden, in de gelegenheid gesteld zich te presenteren door middel van een boekenstand.

Ongeveer 1000-1200 belangstellenden hebben deze tentoonstelling bezocht. Honderden bezoekers bezochten met (grote) belangstelling de oud-katholieke boekenstand en maakten veelal voor het eerst kennis met de Oud-Katholieke Kerk. Vele
boeiende gesprekken werden door leden van de oud-katholieke kerngroep Jorwerd gevoerd met deze belangstellenden. Op een bescheiden wijze werd aan de oud-katholieke weg getimmerd.

Tekst: Pieter van Hes

Foto: Frederica Loressa Peckelsen

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.