Oud-Katholiek Groningen

December | Oproep tot noodhulp wordt gehoord

Op de oproep tot noodhulp voor de getroffen geloofsgenoten in de Filippijnen wordt heel positief gereageerd. Zie eerder bericht.

Een aantal parochies maakten al een deel van de kerstcollecte over en daarnaast reageerden ook particulieren met een gift. De tussenstand vandaag (29 december) is al bijna 2500 euro. Namens de bisschoppen, zowel in Nederland als in de Filippijnen heel veel dank daarvoor.

 

 Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 december 2011