Oud-Katholiek Groningen

Oktober | Pastor Victor geslaagd

Op dinsdag 9 oktober heeft pastoraal werker van de Oud-Katholieke sint Martinusparochie in Groningen, Victor Scheijde, in Utrecht het Groot Kerkelijk Examen aan het Oud-Katholiek Seminarie met goed gevolg afgelegd. Er was grote belangstelling hierbij van medestudenten, collegae, vrienden en familie. Het is de afsluiting van zeven jaar studeren, naast voor het grootste deel van de tijd een voltijd baan. In 2005 ging Victor theologie studeren in Utrecht, terwijl hij werkzaam was op een architectenbureau. In 2009 studeerde Victor af in de theologie en geestelijke verzorging aan de Universiteit van Utrecht. Het afstudeerwerk ging toen over de verhouding van de kerkelijke ambten t.o.v. de positie van de geestelijk verzorger, waarbij ook aandacht was voor de toepassing van kerkelijke rituelen in een ziekenhuissetting. Nu aan het Oud-Katholiek Seminarie is hij afgestudeerd met een verkennend onderzoek naar de veranderde positie van de pastoor. Hierbij gaat hij in op zaken als deeltijd aanstellingen, taken en werkdruk. De scriptie is met een 9 gewaardeerd en er is gevraagd om naar aanleiding van de scriptie een artikel te publiceren. Verder is hij afgestudeerd in de richtingen Liturgie bij dr. Koenraad Ouwens en Ecclesiologie bij mgr. dr. Joris Vercammen. Bij liturgie ging het om de relatie tussen de kerkhuizen uit de vroege kerk en de huidige positie van een kerk en haar gemeente in moderne nieuwbouwwijken. Bij ecclesiologie werd ingegaan op de betekenis van de doop voor de kerk en de relatie met de eucharistie. Aan het einde werd de bul uitgereikt door de rector van het seminarie, dr. Mattijs Ploeger, waarna dr. Remco Robinson, die ook de scriptie heeft begeleid, een laudatio uitsprak.

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is sinds 1969 gevestigd aan de Universiteit van Utrecht en verbonden aan het Departement Godgeleerdheid. Het is in eerste plaats de opleiding voor nieuwe ambtsdragers in de kerk, maar er studeren ook mensen die meer willen weten over de theologie in de Oud-Katholieke traditie. Allemaal zijn het mensen die al een carrière in een andere sector of kerk achter de rug hebben.
Het Groot Kerkelijk Examen is een openbare aangelegenheid, waarbij iedereen die geïnteresseerd is aanwezig mag zijn. Behalve dat het de officiële afsluiting is van de studie, is het ook voor het Seminarie een moment om te laten zien wat de opleiding zoal doet.

Victor is sinds 2010 pastoraal werker van de parochie. Na het examen zal in overleg met de aartsbisschop van Utrecht gesproken worden over het vervolg.

Oud-Katholieke sint Martinusparochie Groningen