Oud-Katholiek Groningen

November | Allerzielen

Op 2 november zal de Oud-Katholieke Parochie van sint Martinus Allerzielen vieren. Op deze dag staan we stil bij alle dierbaren die we het afgelopen jaar en de voorgaande jaren hebben verloren. Een moment voor verstilling, voor verdriet, maar vooral voor hoop en licht.
U kunt zelf namen noemen tijdens de dienst en een kaarsje opsteken of deze opgeven bij de pastor, wanneer u dit niet zelf wilt doen.

Aan deze viering werkt ook de Cantorij Wagenborgen o.l.v. Eddy Ufkes mee

Locatie: Engelberterweg 41, Engelbert

Tijd: 20.00u

Na afloop is er koffie en thee.

Lezingen:

eerste lezing: Klaagliederen 3, 22-26; 31-33

tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 50-58

Evangelie: Johannes 5, 24-27