Oud-Katholiek Groningen

December | Kerstnacht 2012 in Oosterwolde

Op 24 december 2012 vieren we weer de Kerstnacht in Oosterwolde. Op deze mooie plaats, in het absolute midden van onze hele parochie komen we bij elkaar om het mysterie van de Menswording van Jezus te vieren. De Eucharistieviering begint om 21.30u In de Dorpskerk te Oosterwolde (voorm. NH-kerk) aan de Brink 26. U/ jij bent uitgenodigd om met ons de geboorte van Christus te vieren.

Om 20.00u vertrekken we met een busje uit Groningen (bij de pastorie) richting Oosterwolde. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Wilt u nog meerijden vanuit Groningen, neem dan contact op met de pastor.