Oud-Katholiek Groningen

November | Advents-Agape-Maaltijd

Hallo allemaal,

Graag willen we iedereen uitnodigen voor een Advents-Agape-maaltijd op zondag 9 december in Engelbert. Iedereen is van harte welkom! De maaltijd zal plaatsvinden aansluitend op de viering in Engelbert. Voor degenen die niet bij de viering aanwezig kunnen zijn, kunnen rond 13 uur aansluiten.

Het Griekse woord Agape laat zich lastig naar het Nederlands vertalen, de beste benadering is 'liefde', maar dat is eigenlijk een te beperkte betekenis, er zit in het Griekse woord ook 'samenzijn met
anderen' in. In de Christelijke traditie wordt Agape ook wel vertaald als 'vriendenmaaltijd'.

En wat is een beter moment om een Agape-maaltijd te houden dan in de adventstijd?

Een Agape-maaltijd is zoals jullie allemaal wel weten een maaltijd waarvoor iedereen iets bijdraagt.
Voor de maaltijd is het de bedoeling dat een ieder iets lekkers meeneemt. Om te voorkomen dat er een overdosis aan salades (of sauzijcenbroodjes of muffins) komt willen we iedereen vragen door te
geven aan Marijn wat hij of zij van plan is mee te nemen. Wij zullen zorgen voor koffie/thee, melk/karnemelk en sap.

Naast de maaltijd zal er nog een gezellige activiteit worden georganiseerd, maar daarover later
meer. Als iemand zelf iets wil bijdragen, bijvoorbeeld een gedicht of een lied, dan horen we dat ook graag.

Graag tot 9 december!

Marijn Scheijde & Astrid Zomervrucht

Informatie bij Marijn