Oud-Katholiek Groningen

Maart | Victor Scheijde tot diaken gewijd

Diaken Victor Scheijde ontvangt het evangelie uit handen van de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris VercammenZaterdag 2 maart 2013 heeft onze sint Martinusparochie van de Oud-Katholieke Kerk laten zien dat zij op indrukwekkende wijze kan vieren. Misdienaars, zangers, cantoren en natuurlijk de organist hebben samen met het kerkbestuur en met goede ondersteuning van pastoor Wallet van Utrecht zich ingezet om de viering tot een waar feest te maken. In de viering zelf werd de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr Joris Vercammen, geassisteerd door diaken Angela Berben en pastoor Rudolf Scheltinga. Alles is daarvoor uit de kast getrokken en dankzij de goede contacten met de Rooms-Katholieke zusterkerk konden we het feest vieren in hun grote sint Franciscuskerk in Groningen.

In deze viering is pastoraal werker Victor Scheijde door de aartsbisschop van Utrecht mgr. Joris Vercammen tot diaken gewijd. Een bijzondere viering waarin heel veel mensen van onze parochie, maar ook van buiten de parochie aan mee hebben gewerkt. Een extra bijzonder moment was dat Marijn Scheijde-Albers, de vrouw van de wijdeling, samen met Saskia de Vries het Fac ut ardeat Cor meum uit het Stabat Mater van Pergolesi ten gehore bracht tijdens de communie, daarbij begeleid door onze vaste organist Albertha van het Hof. Nog meer muziek werd verzorgd door de schola die voor de gelegenheid was gevormd en nog meer zangers. Ook de oecumene was goed vertegenwoordigd en had ook actief een rol in de viering. Als voorzitter van de Raad van Kerken in de stad Groningen vond Victor dat erg belangrijk. Het feest werd afgesloten met een geweldige receptie die werd verzorgd door leerlingen van Noorderpoort in Groningen.

Het kerkbestuur en diaken Victor in het bijzonder, is iedereen zeer dankbaar voor de enorme inzet.

* foto: van links naar rechts:
diaken Victor Scheijde, diaken Angela Berben,
aartsbisschop Joris Vercammen, pastoor Rudolf Scheltinga

Hier een impressie van de diakenwijding met foto's van Joachim de Ruijter.