Oud-Katholiek Groningen

April | Nieuwe parochieblad is uit

Deze week is het parochieblad weer verschenen. Zoals u zult merken hebben we wat veranderingen doorgevoerd, daar we klachten kregen over de leesbaarheid van de tekst. Een mooi moment om nog eens door de la-yout te gaan, dachten we. Zo zullen we voortaan de teksten in kolommen verdelen, wat de leesbaarheid ten goede komt en hebben we gekozen voor een beter leesbaar lettertype. We blijven in ieder geval bezig om het blad verder te perfectioneren. Zo ziet u, Sint Maarten timmert aan de weg. Het parochieblad is ook via de webpagina te lezen.