Oud-Katholiek Groningen

Juli | Priesterwijding Victor Scheijde

Op zondag 1 september 2013 zal in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht de priesterwijding plaats vinden van diaken drs. ing. Victor Pieter Scheijde.

De feestelijke eucharistieviering begint om 15.00 uur.

Scheijde is werkzaam in het pastoraat van de parochie van St. Martinus. Deze parochie strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe én de Noordoosterpolder (onderdeel van de provincie Flevoland).

Hij is hier werkzaam sinds 1 september 2010 en
werd op 2 maart van dit jaar tot diaken gewijd in Groningen.
Samen met zijn vrouw en twee kinderen is hij woonachtig in de pastorie boven de oud-katholieke parochiekerk in de stad Groningen.

Zie hier de uitnodiging

Het kerkbestuur