PDF PDF Print

Mediteren en bidden

Stilte in Stad

Mediteren en bidden is iets wat veel mensen willen doen, maar waarbij het prettig is als je het samen kan doen. Bij 'Stilte in Stad' heeft iedereen de mogelijkheid om samen te mediteren en te bidden. Stilte in Stad is een initiatief van de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus in Groningen. Dit doet zij in samenwerking met de WCCM, de Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation, WCCM). Zij stelt zich ten doel om meditatie, zoals onderwezen door John Main, te beoefenen en te bevorderen.

Contemplatief bidden

Meditatie vanuit de christelijke traditie is een heel oude, maar ook moderne manier van contemplatief bidden. De methode werd herontdekt door de benedictijner monnik John Main (1926-1982) en biedt een reële opening voor het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, soms heel drukke, bestaan.

In de drukte van de stad Groningen van alle dag, willen we op die manier een plek bieden voor verstilling, meditatie en gebed, zodat u de gelegenheid krijgt om Christus zelf te ontmoeten. Dit doen we door dagelijks de dagkapel in Groningen open te stellen voor het branden van een kaarsje (meestal tussen 8.00u en 18.00u), maar ook door samen te mediteren en te bidden.

Meditatiegroep

Op de dinsdagavond is er om 19.30u de christelijke meditatiegroep. Deze is vrij toegankelijk. De kerk is open vanaf 19.15u. We beginnen met een kort inleidend gebed en een korte inleiding tot de stilte zodat we een goede houding aannemen. Daarna zijn we 20 tot 30 minuten stil voor meditatie. Als de gong weer klinkt wordt er een tekst gelezen en komen we terug uit die stilte en sluiten we af met een kort gebed. Daarna kunt u blijven voor de completen.

Meestal is er op de eerste dinsdag van de maand is er om 20.00u de gelegenheid tot napraten aan de hand van de tekst die we hebben gelezen bij de meditatie.

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage om de kosten te dragen is meer dan welkom.

Wilt u meedoen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor, of loop gewoon eens binnen bij onze kerk aan de Witte de Withstraat 2 in Groningen.

Vrijdagochtend is er om 8.15u het ochtend gebed (Lauden)

Wilt u op de hoogte blijven van Stilte in Stad, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u