Oud-Katholiek Groningen

Augustus | Nieuwe Vormselgroep kan starten

Inmiddels zijn er enkele aanmeldingen binnen voor een traject voor het heilig Vormsel. We kunnen dus in september weer van start gaan om zo weer naar het heilig Vormsel toe te werken welke rond Pinksteren 2014 kan worden bediend. Vooralsnog zullen de bijeenkomsten op de zondagmiddag worden gepland, na de viering in Engelbert. Voor de inhoud kunt u hier terecht.

U kunt zich nog steeds bij de pastor aanmelden voor de groep. Graag vóór 8 september.

Ook zullen we binnenkort een evaluatiebijeenkomst plannen voor de vormelingen van het afgelopen seizoen.

Pastor Victor Scheijde