Oud-Katholiek Groningen

September | Victor Scheijde tot priester gewijd

fotograaf: Joachim de Ruijter, HarlingenOp zondag 1 september 2013 ontving de jarige Victor Pieter Scheijde uit handen van de aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, mgr. dr Joris A.O.L. Vercammen de priesterwijding. Deze wijding werd toegediend tezamen met de verzamelde priesters van de bisdommen van Oud-Katholieke Kerk van Nederland en een Anglicaanse priester. (Oud-Katholieken en Anglicanen hebben een band van full-communion sinds 1931).

De Eucharistieviering waarin deze wijding plaatsvond was bijzonder feestelijk. Vanuit het hele land waren velen gekomen om deze priesterwijding mee te vieren: echtgenote, kinderen, ouders, familie, parochianen uit de parochie van Victor, collegae uit de oecumene, collegae uit de Oud-Katholieke Kerk. Aanbevelingen voor de wijdeling werden - op verzoek van aartsbisschop Vercammen - gedaan door Ab Mollema, secretaris van het kerkbestuur en pastoor Rudolf Scheltinga (Egmond aan Zee), welke de afgelopen drie jaar als priester ook voor gehele parochie Groningen beschikbaar was en als 'senior pastor' voor Victor Scheijde hem terzijde heeft gestaan.

Pastoor Scheijde blijft werkzaam in het pastoraat van de parochie van St. Martinus. Deze parochie strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe én de Noordoosterpolder (onderdeel van de provincie Flevoland). Ook is hij actief als voorzitter van de Raad van Kerken van de stad Groningen.

Pastoor Scheijde zal voor het eerst voorgaan in de viering van de Eucharistie op zaterdag 7 september 2013, in het kerkgebouw van de Lutherse Gemeente in Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 28-30. Aanvang van de viering is 19.00 uur. Hij gaat de eerste keer voor in de viering van de Eucharistieviering in  Engelbert op zondag 8 september 2013, Engelberterweg 41. Aanvang van de viering is 11.00 uur. In beide vieringen zal pastoor Rudolf Scheltinga hem assisteren.

Scheijde is hier werkzaam sinds 1 september 2010 en werd op 2 maart 2013 tot diaken gewijd in Groningen. Samen met zijn vrouw en twee kinderen is hij woonachtig in de pastorie boven de oud-katholieke parochiekerk in de stad Groningen.

Het kerkbestuur

Hieronder een korte reportage welke gemaakt werd door Joachim de Ruijter uit Harlingen