Oud-Katholiek Groningen

December | Kerstnachtmis in Oosterwolde

Op 24 december 2013 viert de Oud-Katholieke St. Martinusparochie weer de Kerstnacht in Oosterwolde. Op deze mooie plaats, in het absolute midden van onze hele parochie komen we bij elkaar om het mysterie van de Menswording van Jezus te vieren. De Eucharistieviering begint om 21.30u In de Dorpskerk te Oosterwolde (voorm. NH-kerk) aan de Brink 26. U/ jij bent uitgenodigd om met ons de geboorte van Christus te vieren.

Zoudt u wel willen komen, maar u weet niet hoe, laat het dan even weten, dan kunnen we proberen vervoer te regelen. Wilt u dus meerijden, laat het dan even weten aan Astrid of pastoor Victor