Oud-Katholiek Groningen

Augustus | Emeritus-Bisschop Teunis Johannes Horstman overleden

12 augustus 2014

T.J. Horstman werd in 1927 te Utrecht geboren, doorliep het gymnasium te Amersfoort en studeerde daar aan het oud-katholiek seminarie. Zijn priesterwijding vond plaats in 1951. Vanaf 1953 was hij pastoor te Gouda, Oudewater en Schoonhoven, vanaf 1961 te Egmond aan Zee, vanaf 1976 te Utrecht en vanaf 1986 te Alkmaar. In 1987 kozen de vertegenwoordigers van het bisdom Haarlem hem tot bisschop. Gezondheidsredenen noopten hem in 1994 afstand van zijn zetel te doen. Als emeritus-bisschop is hij nog vele jaren als voorganger actief geweest.

We gedenken zijn leven, in dankbaarheid voor wie hij was en wat hij gedaan em betekend heeft voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en ook daarbuiten. We bevelen hem aan bij de Barmhartige God, onze Vader, in wie hij een onverwoestbaar vertrouwen had. In onze gebeden gedenken we ook zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en alle overige familieleden en vrienden.

Dagen en tijdstippen van Avondwake en Uitvaart zijn nog niet bekend.

Bij gelegenheid van de bisschopwijding werd het volgende lied geschreven:

Autem in Domino gaudebo

Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,

Gij hebt mij vrees voor U in ’t hart gelegd,

uw werk vervult mijn wezen met ontzag.

Breng nu, o God, uw werken aan de dag:

toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;

uw volk zal juichen om zijn God en Heer.

Woedt overal op aarde het geweld,

wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld,

maakt zich de macht van haat en afgunst groot,

brengt zij het leven enkel nog ter dood,

hoopt ook geen mens op ’t komend Godsrijk meer,

toch blijf ik juichen om mijn God en HEER.

En als het licht eenmaal zelfs duister wordt,

-geen oogst op ’t land, de vijgenboom verdord,

- geen levend water meer, geen brood, geen wijn -,

wanneer de schapen Gods verdreven zijn,

is er bij mensen geen verwachting meer;

nog zal ik juichen om mijn God en HEER.

‘k Blijf daarom, tegen beter weten in,

mij richten naar het woord van het begin,

dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:

’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.

Gij, HEER, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;

ik juich om U in tijd en eeuwigheid.Oud-Katholiek Gezangboek 527
bij Habakuk 3, 2 + 17 – 18
Melodie: Yorkshire (Stockport) John Wainwright (1723 – 1768)
Tekst: Koenraad Ouwens (1953)