Oud-Katholiek Groningen

September | Groningse kerken bidden voor de christenen in Irak

Speciale oecumenische gebedsdienst voor de christenen in Irak

In september organiseert de Raad van Kerken Groningen op woensdagavond een oecumenische gebedsdienst voor de christenen in Irak en overal op aarde die onderdrukt worden.
De diensten worden gehouden op woensdagavond 3, 10 en 17 september om 19.00u en eindigen in de vredesweek op 24 september. De eerste is in de St. Jozefkathedraal.

Zeker honderdduizend christenen in Irak zijn op de vlucht voor bedreiging en geweld omwille van hun geloof.
Als christenen hier in Groningen, samen met alle christenen in Nederland, willen we laten zien dat wij ons met hen verbonden voelen.
Ook door het teken #We are N. De Arabische letter N staat voor Nasrani of Nazarener waarmee de moslims de huizen van de christenen tekenen.
Ze kunnen kiezen: moslim worden, vluchten of de dood. Het einde van deze terreur is niet in zicht.
Overal in ons land worden gebedsdiensten georganiseerd waarin alle kerken samen bidden.
De oecumenische gebedsdienst woensdagavond wordt geleid door de oud-katholieke pastoor Victor Scheijde, voorzitter van de Raad van Kerken in Groningen, Ds. Susanne Freytag van de Lutherse Kerk, pastoor R. Wagenaar van de R.K.Kerk en Ds. Evert-Jan Veltman van de Nieuwe Kerk.
Voor verdere informatie over de situatie in Syrië en Irak zie www.WeareN.nl

De vieringen om 19.00u zijn op:

-        woensdag 10 september in de Evangelisch Lutherse kerk, Haddingestraat 23

-        woensdag 17 september in de Oud-Katholieke St. Martinuskerk, Witte de Withstraat 2

-        woensdag 24 september in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1

#WeAreN

één met christenen in Irak