Oud-Katholiek Groningen

December | Overlijden priester Jan de Haan

Op eerste kerstdag kwam het verdrietige bericht dat priester Jan de Haan is overleden.
Hij was bezig met de voorbereiding van een viering in een tehuis toen hij onwel werd. Wat een schrik en verdriet voor zijn partner. We willen hen in onze gebeden gedenken.

We verliezen in Jan een markante man, een priester vanuit zijn hart. Hij heeft heel veel mensen bemoedigd en getroost.

Graag vragen we jullie om in gebed Jan en zijn echtgenoot Gerard aan de liefde en de trouw van God aan te bevelen.
De eucharistieviering ter uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 3 januari a.s. in Malden.