Oud-Katholiek Groningen

Juni | Vakantie pastoor

De pastoor is van 4 t/m 26 juli afwezig i.v.m. vakantie.

Pastoor W. van der Velde van de St. Vitusparochie Hilversum neemt de pastorale zaken waar.

Mochten er zaken zijn die niet kunnen wachten dan kunt u contact opnemen met het kerkbestuur. De gegevens staan op de contactpagina.