Oud-Katholiek Groningen

September | Icoon Moeder Gods van Tederheid gewijd

In de Oud-Katholieke Kerk te Groningen is zondag 6 september de icoon van de Moeder Gods van Tederheid gewijd. Deze icoon heeft haar vaste plaats in de dagkapel. U kunt hier dagelijks komen om even te bidden of gewoon stil te zijn en een kaarsje op te steken. De Moeder Gods mag ons troost geven en ons helpen dichter bij God te komen op allerlei momenten in ons leven.

Gebed om Maria's bescherming

Om uw bescherming komen wij vragen,
heilige Moeder van God.
Wees niet ongevoelig
voor ons smeken in de nood,
maar verlos ons steeds uit elk gevaar,
gij glorievolle en gezegende Maagd Maria.