Oud-Katholiek Groningen

September | Werkdagen pastoor gewijzigd

Omdat de pastoor een studie volgt en daarbij stage loopt als LIO op het Willem Lodewijk Gymnasium zijn de werkdagen van de pastoor gewijzigd. Deze wijziging is vanaf heden ingegaan en zal waarschijnlijk tot en met de zomervakantie 2017 van kracht zijn.

De vaste werkdagen van de pastoor zijn nu op maandag en vrijdag (buiten de zondagen). Het globale rooster van de pastoor kunt u vinden op de pagina van het kerkbestuur.