Oud-Katholiek Groningen

December | Kerstnachtmis 2017 impressies

De Kerstnacht van de Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus was een bijzondere nacht. Samen met kinderen van de @Zeeheldenbuurt Groningen en de parochie vierden we eerst de Kinderkerstnacht en daarna de Kerstnachtmis. Samen zongen we verschillende kerstliedjes, begeleid met gitaar en werd het Kerstverhaal beeldend uitgelegd met kleurige beelden op flanelborden.

Om half tien begon de Kerstnachtmis waarin we ook weer parochianen en wijk en stadsgenoten mochten ontmoeten. De preek ging in op de betekenis van de Menswording en hoe de mensheid door de geschiedenis gezocht heeft naar God.

We wensen iedereen een Zalig Kerstfeest!

De volgende vieringen zijn op:

  • 31 december om 11.00u (Zondag na Kerstmis) en op
  • 7 januari wanneer we Driekoningen vieren (Epifanie). Dan delen we de huiszegen uit voor het nieuwe jaar.

Een fotoimpressie is te vinden via deze link:

http://mijn-leven.eu/parochie/kerstnachtmis-2017-impressies/