Oud-Katholiek Groningen

Februari | Aswoensdag 2018

Woensdag 14 februari 2018 vieren we Aswoensdag in onze kerk. We verbranden de oude Palmtakjes en zegenen die as waarna we onszelf daarmee bestrooien.

Het is een eucharistieviering waarin we ons weer meer bewust willen maken van onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. In de veertigdagentijd vóór Pasen kunnen we extra tijd maken om ons te bezinnen op die relatie. Van oudsher werd het lichamelijke vasten daarvoor gebruikt, maar tegenwoordig geeft iedereen er een eigen, meer persoonlijke invulling aan. Het is daarbij wel bijzonder te merken dat het vasten al geruime tijd hip is in de bredere samenleving, alleen dan niet vanuit de christelijke gedachten, maar vanuit persoonlijke overwegingen.

Woensdag vieren wij dus dat begin om 20.00u in de Oud-Katholieke Sint Martinuskerk te Groningen.

Vergeet niet uw Palmtakjes mee te nemen!

Iedereen is welkom de viering bij te wonen.

Bekijk hieronder een video waarin de bisschop van Haarlem uitleg geeft over Aswoensdag.

De bisschop in de Veertigdagentijd Aswoensdag from Oud-Katholieke Kerk Den Helder on Vimeo.