Oud-Katholiek Groningen

Juli | Zeven deugden - Oecumenisch zomerprogramma Groningen

De deugd in het midden

Ook deze zomer organiseren de binnenstadskerken weer een aantal zomerbijeenkomsten voor thuisblijvers, voor gasten in de stad en voor wie al weg is geweest of nog weggaat. Gedurende zeven bijeenkomsten, meestal op de dinsdagochtend, verkennen we de zeven deugden.

Deze deugden zijn onder te verdelen in de zogenoemde kardinale deugden en de christelijk geïnspireerde deugden. Tot de eerste groep horen: voorzichtigheid/wijsheid (prudentia), gematigdheid (temperantia), moed (fortitudo) en gerechtigheid (iustitia). De tweede groep kennen we goed uit 1 Corinthen 13: geloof (fides), hoop (spes) en liefde (caritas). De deugden hebben in de (antieke) filosofie en het christendom altijd een grote rol gespeeld. Maar ook in bijvoorbeeld kunst en literatuur komen ze steeds terug. Een prima thema dus om in de zomer in  oecumenisch verband te presenteren en er met elkaar over te spreken. Het schema staat hieronder. Begintijd is doorgaans 10.00 uur.

We nodigen u van harte uit om op zeven dinsdagen in de zomerperiode nader kennis te maken met de eigenheid en rijkdom van de verschillende tradities en gezamenlijk de waarde en de actualiteit van de oude deugden te verkennen. Het aangeboden programma, de verschillende vieringen in deze zomer en een overzicht van deelnemende kerken vindt in deze folder.

U bent van harte welkom!

Zeven deugden - de activiteiten

17 juli Voorzichtigheid
10.00 uur, Doopsgezinde kerk, diaconie

Jeugdige overmoed of rijp verstand?
Ze zeggen altijd dat jongeren onbesuisd zijn en ouderen al te voorzichtig.. Leren we de contouren van de deugd van de Prudentia beter kennen bij het stijgen van de leeftijd? Komt verstand met de jaren of slechts slijtage? Een gesprek waarin we mogen leren van elkaars deskundigheid.

24 juli Matigheid
18.00 uur!,  Doopsgezinde kerk

Een Matige Maaltijd? Matigheid als Kompas in een onmatige wereld. We leven in een wereld van overvloed, niet alleen materieel maar ook immaterieel. Voedsel, werklust, mobiliteit, spiritueel aanbod…Van vroeger uit hebben Doopsgezinden soberheid als levenswijze aangereikt gekregen.  Maar hoe verhoudt zich dat tot onze wereld? Is het een streng kader waarmee we onszelf geweld zouden aandoen? Of kunnen we er nog op varen? Om te oefenen, te leren en in gesprek te komen zorg ik in het  kader van de matigheid voor een heerlijk en eerlijk maal. U bent  allen uitgenodigd op 24 juli om 18.00 uur. Wilt u helpen? Graag! Wilt u komen? Leuk, geeft u zich wel op, liefst via mijn mailadres gjbrusewitz@gmail.com. Kosten 4 euro.

31 juli Moed
10.15 uur, Lutherse kerk

Moed is een bijzondere deugd: je kunt hem pas testen op moment dat het werkelijk spannend wordt. Als er niets op het spel staat, heb je ook geen moed nodig voor een bepaalde keuze of daad. Op deze ochtend houden we ons bezig met het moedige levensverhaal van de Lutherse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Na een korte introductie kijken we samen de film Bonhoeffer: Agent of Grace.

7 augustus  Geloof
10.00 uur, Russisch-orthodoxe kerk

In 2018 bestaat de Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Transfiguratie 50 jaar. Dit feest van de Gedaanteverwisseling van de Heer is op 6 augustus gevierd. We staan stil bij dit feest en bij de apostel Jakobus Zebedeus die met Christus op de berg Tabor was en ook zijn naam heeft gegeven aan het Jakobspad.  Ook wordt de film vertoond, die voor het gouden jubileum werd gemaakt.

14 augustus Liefde
10.00 uur, St Jozefkathedraal

Wij zongen altijd Ubi caritas et amor Deus ibi est. Nu zingen we Ubi caritas est vera Deus ibi est. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. Wat is echte liefde? We zullen een film bekijken en daarover samen praten.

21 augustus Gerechtigheid
10.00 uur, Remonstrantse kerk

Leven volgens de regels van het recht, dat is wat we samen hebben afgesproken. Maar niet altijd beantwoordt de regel aan het menselijk gevoel voor gerechtigheid. Deze dilemma’s zijn zo oud als de mensheid en komen we ook al in bijbelse verhalen tegen. Bijvoorbeeld in het oordeel van koning Salomo en bij de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Deze ochtend kruisen we de degens over enkele bijbelse verhalen en eigen ervaringen en leggen ze langs de meetlaat van wat we rechtvaardig vinden.

28 augustus Hoop
10.00 uur, Oud-Katholieke kerk

In de bijbel komen veel teksten die hoopgevend zijn, soms ook als je het niet verwacht. Zo kennen we het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die geen hoop meer lijkt te hebben, maar dan de mantel van Jezus aanraakt. Maar ook sommige moeilijke teksten van Paulus blijken uiteindelijk hoopgevend te zijn. Met teksten en lichtbeelden gaan we in op het thema hoop in de Bijbel en in de (religieuze) kunst.