Oud-Katholiek Groningen

Spiritualiteit | Gesprekskring Groningen

W.V.T.T.K.

Enkele keren per jaar wordt er een gespreksavond gehouden bij iemand thuis. Het is een informele manier om met elkaar in contact te komen bij jou in de buurt. Het is telkens bij iemand anders thuis dus er is altijd wel een keer eentje bij je in de buurt, maar je kan natuurlijk ook naar de andere bijeenkomsten komen.

Het onderwerp kan van te voren bekend zijn of op de avond zelf ter tafel komen. Het kan over onderwerpen gaan rondom kerk en christendom, of een ander onderwerp waar men in is geïnteresseerd. We noemen dit Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.). Wat voorop staat is uitwisseling. Iedereen krijgt de gelegenheid haar of zijn gedachten bij het onderwerp te delen met de ander.

De avond begint om 19.00u met een eenvoudige maaltijd. Deze wordt verzorgd door degene bij wie de avond wordt georganiseerd, of door een andere deelnemer die deze dan meeneemt. Tijdens de maaltijd wordt er al begonnen met het gesprek.

Voor deelname aan de avond is het nodig om je op te geven. Dit in verband met het eten. Dat kan doorgaans tot één week voor de afgesproken avond. Voor meer informatie over thema's en opgave kunt u contact opnemen met Astrid Zomervrucht van het kerkbestuur.