Gespreksmiddag Voltooid leven

Begintijd 4 februari 2018 13:15

Eindtijd 4 februari 2018 15:15

Deze middag (na de viering) gaan we met elkaar in gesprek rond het thema voltooid leven. Pastor Marieke Ridder (geestelijk verzorger en priester in het aartsbisdom) zal de middag inleiden en verder begeleiden. Zij was ook spreker bij de studiedag voor pastores over dit thema.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.