Maand:  


Van 1 oktober 2017 12:15 t/m 1 oktober 2017 13:45 :
Bezoek missie St. Paulus in Groningen
Op zondag 1 oktober komt de Missie St. Paulus na de viering bij ons vertellen over hun werk. Dit doen ze in het kader van hun gouden jubileum.

Van 3 oktober 2017 10:00 t/m 3 oktober 2017 13:00 :
Kerkbestuursvergadering


Van 26 oktober 2017 19:30 t/m 26 oktober 2017 22:00 :
Repetitie Lessons & Carols
Eerste repetitie voor 'A Festival of Nine Lessons & Carols' 2017. Opgave bij pastoor Victor Scheijde

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u