Maand:  


Van 4 maart 2018 11:00 t/m 4 maart 2018 12:15 :
Eucharistieviering
Eucharistieviering. Derde zondag van de Veertigdagentijd

Van 18 maart 2018 11:00 t/m 18 maart 2018 12:15 :
Eucharistieviering
Eucharistieviering. Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Met medewerking van de Cantorij Wagenborgen

Van 24 maart 2018 15:00 t/m 24 maart 2018 16:00 :
Palmstokken versieren
Met Palmpasen is er natuurlijk weer een processie met versierde palmpaasstokken. Het versieren van de palmpaasstokken gebeurt dit jaar op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 15.00 in de parochiezaal. Alle (klein)kinderen zijn welkom! Graag uiterlijk woensdag 21 maart aanmelden bij de pastoor en zelf een palmpaasstok meenemen, voor versiering en lekkers wordt gezorgd. Tijdens de Palmzondag viering op zondag 25 maart om 10.30u kunnen de kinderen hun stokken laten zien in de processie door de Witte de Withstraat.

Van 25 maart 2018 10:30 t/m 25 maart 2018 12:00 :
Palmzondag, Samen met Anglicanen
Eucharistieviering. Palmzondag, begin van de Goede Week. Viering onder leiding van de Anglicanen. De viering begint met de Palmwijding en de processie door de straten. Het Passieverhaal is dit jaar in het Engels.

Van 28 maart 2018 19:30 t/m 28 maart 2018 21:00 :
Chrismamis in Utrecht
Bij de Chrismamis in de Goede Week worden de heilige OliŽn gewijd door de aartsbisschop. De priesters van het bisdom en vertegenwoordigers van de parochies reizen af om in deze indrukwekkende vieringen de H. OliŽn voor het komende jaar op te halen. Deze worden gebruikt voor het zalven van dopelingen, vormelingen en wijdelingen, voor het zalven van geloofsleerlingen en voor het zalven van de zieken.

Van 29 maart 2018 20:00 t/m 29 maart 2018 21:15 :
Witte Donderdag
Eucharistieviering in het Paas TriduŁm. Instelling van de Eucharistie

Van 30 maart 2018 15:00 t/m 30 maart 2018 16:00 :
Goede Vrijdag - Meditatie
Meditatief moment bij het kruis op het uur van het sterven van Christus

Van 30 maart 2018 20:00 t/m 30 maart 2018 21:15 :
Goede Vrijdag - kruisverering
Gebedsviering met de verering van het heilig Kruis. Graag bloemen meenemen voor de verering.

Van 31 maart 2018 21:30 t/m 31 maart 2018 23:00 :
Paaswake
Paaswake - Wake rond de verrijzenis van de Heer. Intocht van het Licht van Christus. Eucharistieviering. Na afloop drinken we samen wat met wat Paasbrood.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.