PDF PDF Print

Historische Kring in Engelbert

Zondag 24 oktober werden we vereerd met een bezoek van de historische kring van de beide IJmondparochies. In dit gezelschap bevond zich ook pastoor Robert Frede, die in onze viering optrad als celebrant. Na de dienst werd er koffie gedronken. Pastoor Frede sprak zijn dank uit voor de gastvrijheid en zei dat hij de viering als erg prettig had ervaren. Later werd er als dank nog een drietal boekwerkjes aan pastor Scheijde overhandigd, o.a. over de geschiedenis van de IJmondparochies.. Deze zullen op de leestafel komen.

De Historische Kring is op initiatief van pastoor Fred Smit (25 juni 1938 – 11 april 1990) in 1981 van start gegaan. De kring geeft publicaties uit over de parochies enorganiseert tentoonstellingen en lezingen. De publicaties worden op stands op bazaars verkocht. Ieder jaar maken de leden van de kring een uitstapje, waarbij ze in telkens een andere oud-katholieke parochie de Eucharistie meevieren. Na een middagprogramma sluiten ze af met een etentje; kortom, het lijkt wel een parochiedag.

De laatste keer dat ze Groningen aandeden zijn ze 's middags op theevisite geweest bij de toenmalige bisschop van Groningen, monseigneur Muller.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u