PDF PDF Print

Utrecht krijgt eerste vrouwelijke plebaan

Twee nieuwe pastoors voor de oud-katholieke kathedrale kerk van Utrecht zondag 31 oktober geinstalleerd

 

Priesters Annemieke Duurkoop (rechts op foto) en Bernd Wallet (links op foto) worden de nieuwe pastoors van de oud-katholieke parochie van Utrecht. Annemieke Duurkoop is de eerste vrouwelijke priester die in Utrecht in het pastoraat gaat werken. Ze krijgt eindverantwoordelijkheid voor de parochie en wordt daarmee de eerste vrouwelijke plebaan van Nederland. Een plebaan is de pastoor van de parochiegemeenschap behorend bij een kathedrale kerk. Bernd Wallet zal zich naast zijn pastorale werk gaan toeleggen op kathedrale activiteiten.

 

De installatie vindt plaats tijdens de Hoogmis op zondag 31 oktober om 10 uur waarin de aartsbisschop van Utrecht zal voorgaan. De dienst is voor iedereen toegankelijk. De Gertrudiskathedraal is de kerk met de twee identieke torens aan het Willemsplantsoen bij de Catharijnesingel, tegenover het hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen, ‘De Inktpot’.

 

Pastoor Annemieke Duurkoop is geboren in 1950, is getrouwd en heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Zij heeft in Leiden theologie gestudeerd en is in 2003 in Utrecht tot priester gewijd. Van 2003 tot 2010 is zij werkzaam geweest als pastoor van de oud-katholieke St Martinusparochie in Groningen.

 

Pastoor Bernd Wallet is geboren in 1971, is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij studeerde theologie in Hull in Engeland en heeft na zijn diakenwijding in York Minster vier jaar als kapelaan in het bisdom York van de Kerk van Engeland (de Anglicaanse Kerk) gewerkt.

 

Op de website van het NRC handelsblad staat een artikel hierover. Klik hier.

(bron: website Oud-Katholieke Kerk Utrecht)

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.