PDF PDF Print

Toetreders

Wanneer u bij onze vieringen bent geweest en zich aangetrokken voelt tot onze kerk kunt u ook toetreden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de pastor. Afhankelijk van het aantal toetreders wordt er een persoonlijk traject of een groepstraject ingezet. Hierbij is aandacht voor waarom u zich aangetrokken voelt tot deze kerk en wat u verwacht van de kerk. Ook maakt u kennis met de leer van de kerk en hoe zij in de wereld staat. In een aantal bijeenkomsten wordt er dan toegewerkt naar een viering waarin u toetreed. De bijeenkomsten vinden plaats in de parochiekerk in Groningen (Witte de Withstraat 2). De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gecombineerd met toetreders van parochie Groningen en kerngroep Friesland. De toetreding is uiteindelijk wel op de eigen kerkplek.

Na de toetreding sluiten we het traject af met een gezamenlijk diner in de pastorie.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u