PDF PDF Print

Pastoraal treffen in Engelbert

Grote hilariteit in Engelbert toen er, behalve de dienstdoende pastores Rudolf Scheltinga en Victor Scheijde, achter elkaar nog drie pastoors kwamen opdagen. Kannunik Wietse van der Velde probeerde de kerkgangers wijs te maken dat het ging om een inspectiebezoek in verband met het aanstaande bezoek van de aartsbisschop. De werkelijke verklaring was veel eenvoudiger: de pastores Wietse van der Velde, Ruud Bosma en Annemieke Duurkoop brachten hun eerste vakantiedagen, respectievelijk vrije weekend door in het noorden en als rechtgeaarde oud-katholieken haastten zij zich deze zondagmorgen naar de dichtstbijzijnde oud-katholieke kerk. Uw razende reporter liet zich de gelegenheid niet ontgaan dit unieke gebeuren voor het nageslacht vast te leggen.

Ter geruststelling: er zaten uiteindelijk toch meer leken dan geestelijken in de kerk.

Bericht: Adrie Paasen

Foto: Cees van der Steen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 juli 2011Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u