PDF PDF Print

Winnen met gevouwen handen

Oecumenische viering 15 januari 2012

Op zondag 15 januari aanstaande zal in de Nieuwe Kerk te Groningen de oecumenische viering van de binnenstadskerken plaatsvinden. Deze zondag, die valt in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, heeft als thema Winnen met gevouwen handen.

De oecumenische viering is al jaren een markant moment in kerkelijk Groningen, omdat zoveel verschillende tradities eraan deelnemen. Tegelijkertijd is de viering ook weer een bouwsteen in het geheel van kerkelijk Nederland en de rest van de wereld.

De basis voor dit geheel is dit jaar gelegd door de Poolse Raad van Kerken waarvan elementen in de viering zullen doorklinken. Met woord, zang, muziek, stilte en gebed hopen we op een inspirerende zondag. Stef Tuinstra, de vaste organist van de Nieuwe Kerk, zal het orgel bespelen en het koor van de Doopsgezinde Gemeente zal muzikale medewerking verlenen. Voor de kinderen is er een eigen programma.

De viering begint om 10.00 uur.

U bent van harte welkom.

De deelnemende kerken zijn: de protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk, de rooms-katholieke St. Martinusparochie, de Evangelisch Lutherse gemeente, de Doopsgezinde gemeente, de Remonstrantse gemeente, de Vrijzinnig Protestantse Gemeente, de oud-katholieke St. Martinusparochie en de Anglicaanse kerk in Groningen.

Datum: zondag 15 januari 2012

Plaats: Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein te Groningen

Tijd: 10.00 uur

[contactpersoon ds Lense Lijzen, tel 050-5260630; l.j.lijzen@planet.nl]

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u