PDF PDF Print

Bisschoppen vragen om noodhulp

Op 17 december jl. werd het zuiden van de Filippijnen geteisterd door de tropische storm Washi.
Daarbij werden ook de mensen uit het bisdom Cagayan de Oro van de Filippijnse zusterkerk niet gespaard. Er kwamen wanhopige berichten van o.a. bisschop Felixberto Calang binnen. Het dodental in het zuiden is opgelopen tot 957. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de steden Cagayan de Oro en Iligan, ongeveer 800 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manilla. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. Veel mensen werden afgelopen weekend in hun slaap verrast door aardverschuivingen en overstromingen die volgden op extreme hoosbuien. De cijfers over het aantal vermisten lopen uiteen van 80 tot 800.

De Nederlandse bisschoppen roepen de parochies op om een kerstcollecte of een deel ervan te bestemmen voor de noodhulp aan het getroffen bisdom en de getroffenen ook te gedenken in de voorbeden.

Uit de reservering voor de hulp aan de zusterkerken wordt om te beginnen € 500,- vrij gemaakt, hopelijk kan dat bedrag enkele malen worden verdubbeld.


Eventuele giften mogen worden overgemaakt op rekening 21.41.90.129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort o.v.v. 'noodhulp IFI'.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 december 2011

Foto: AFP

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.