PDF PDF Print

Huiszegen 2012

Het is een bekende traditie. Jaarlijks worden rondom deze tijd briefjes uitgedeeld met de tekst: Christus Mansionem Benidicat. Dit betekent: Christus zegen dit huis. We staan aan de vooravond van Epifanie, dat is de openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken, beter bekend als Drie Koningen. Op deze dag werd ook wel de waterwijding gedaan, dat we nu meestal op de zondag na Epifanie, de doop van de Heer in de Jordaan doen. Met dit water wordt dan ook de verzameling van gelovigen besprenkeld en mensen nemen dit water ook wel mee naar huis ten zegen van hun huis.
Het gebruik was vroeger en op sommige plekken nog steeds, om op de deurposten, of op de deur zelf deze wens op te schrijven met krijt. Dan stond er dus: C + M + B en daar omheen de cijfers van het jaartal. Dit jaar is dat dus zo: 20 C + M + B 12. Deze tekens bleven dan tenminste tot en met Pinksteren daar staan. 'De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-gelovigen (‘heidenen’) aan wie Christus zich heeft geopenbaard.' (Bron: Wikipedia)
De briefjes van tegenwoordig worden vaak bij de deur in de gang of hal gehangen.

Download uw huiszegen: PDF , JPEG, Bureaubladachtergrond

Een gezegend 2012.

Pastor Victor Scheijde


Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.