PDF PDF Print

Geschiedenis

De Oud-Katholieke Sint Martinusparochie valt onder het aartsbisdom Utrecht. Dit heeft te maken met het feit dat de territoriale indeling van 1559 grotendeels vacant is, waaronder ook de bisdommen Groningen en Leeuwarden.

De Oud-Katholieke Kerk heeft in Nederland twee bisdommen die de kerkprovincie besturen, bisdom Haarlem en het aartsbisdom Utrecht.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u