PDF PDF Print

Kerk en buurt

Parochie zet zich in voor buurthulp

Parochie zet zich in voor buurthulpVanaf 9 september zullen er in ons kerkgebouw koffie ochtenden worden gehouden. De oud-katholieke parochie van de H. Martinus organiseert dit vanuit het project 'Sint Maarten langs de weg' samen met de bewonersorganisatie van de Zeeheldenbuurt en WIJ Groningen. Het maakt onderdeel uit van de wens die uitgesproken werd in de ledenvergadering van de ... Lees verder>>

De Oud-Katholieke Sint Martinusparochie is gevestigd aan de Witte de Withstraat 2 in Groningen. Deze straat bevindt zich in de Zeeheldenbuurt. De Sint Martinusparochie vindt het belangrijk dat ze staat in deze buurt en streeft er naar een verbindend element te zijn.

De Sint Martinusparochie wil daarom dat het kerkgebouw een toegankelijke plek wordt voor de Zeeheldenbuurt en voor de stad Groningen. Een plek voor ontmoeting. Ontmoeting bestaat uit het samen organiseren en beleven van activiteiten met en voor de buurt. Maar ontmoeting is ook vieren en gedenken. En ont-moeten is ook ruimte voor verstilling.

Aan de straatzijde is er een dagkapel waar u gedurende de dag van 10 - 18u terecht kunt voor verstilling. Misschien een kaarsje branden voor iemand die het zwaar heeft of voor iemand die u verloren heeft.

Verder is er een ontmoetingsruimte waar men terecht kan voor een praatje, voor cursussen, gespreksgroepen, feestjes, koorrepetities, etc. Deze ruimte ook te huur voor verschillende doeleinden.

Vanaf 9 september 2016 organiseren we samen met de bewonersvereniging van de Zeeheldenbuurt Groningen en WIJ Groningen koffie ochtenden. Daar kan men terecht voor wat gezelligheid en een praatje, maar ook voor hulp en advies bij een matschappelijk werker en de pastoor.

Voor vragen, tips en ideeën over hoe de kerk een plek in de stad kan worden kunt u contact opnemen met de pastoor en het kerkbestuur.

Bewaren

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u