PDF PDF Print

Goede Aswoensdag in Groningen

Woensdag 22 februari was het Aswoensdag. Deze viering markeert het begin van de veertigdagentijd waarin we gevraagd worden om te vasten en te overwegen, als voorbereiding op het Paasfeest.

Het was een mooie viering die goed werd bezocht, door bekenden en onbekenden. Lees hier de overweging.

Elk jaar is er in de vastentijd ook een project waarvoor gecollecteerd wordt. Hieronder de aanbeveling van het collegiaal bestuur.

Het Anglicaanse bisdom Niassa in Mozambique kent al jarenlang een enorme groei. Enige jaren geleden ontstond daardoor een groot tekort aan priesters. Dankzij de opbrengst van onze vastenactie in 2006 zijn inmiddels een groot aantal catecheten opgeleid tot ‘community-priest’, gekozen uit de eigen gemeente en bedoeld om daar ook voor te gaan. De opbrengst van de vastenactie van dit jaar is bedoeld om twee jaar lang het honorarium van een opbouwwerker, die jeugdleiders gaat opleiden, te kunnen betalen.  Deze jeugdleiders krijgen een basisopleiding voor lokaal jeugd- en jongerenwerk. Veel jongeren zijn al actief in een kerkkoor. De bedoeling is deze jongeren te stimuleren om ook andere, praktische taken, binnen de ‘community’ op zich te nemen. Dus niet alleen ‘woord’, maar ook ‘daad’, voor hen die dat nodig hebben.

Verder wil men voor de jongere kinderen graag een kinderbijbel en Bijbelverhalen in de landstaal, het Portugees, vertalen. Plaatselijke kunstenaars zullen de kleurige illustraties maken, zodat de verhalen de kinderen in Mozambique aanspreken en zij zichzelf in de lokale situatie nog beter kunnen herkennen.

Bij deze vastenactie gaat het om jeugd die kansen verdient. De helft van de bevolking in Mozambique is jonger dan 18 jaar. Als het ergens geldt dat de jeugd de toekomst heeft, dan is het wel daar!

Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun!

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.