PDF PDF Print

Sedermaaltijd in Jorwert

Op Witte Donderdag is het in Jorwert dit jaar niet mogelijk om de gebruikelijke viering te houden. Daarom is uit de kerngroep het mooie initiatief gekomen om een Sedermaaltijd te houden. Deze Joodse maaltijd is in een Christelijke context geplaatst. Bij deze de uitnodiging:

Wij zijn hier bij elkaar op Witte Donderdag, aan het begin van de grote avond waarop we gedenken de sprong naar Paasmorgen, toen Jezus sprak: vurig heb ik begeerd dit Pascha, deze maaltijd vol herinnering aan verlossing en bevrijding, vol angst en hoop, met jullie te vieren.
En hoe hij zei: doe dit tot een gedachtenis aan mij.
Zo willen wij hier samen zijn, verbonden met Jezus en zó verbonden met zijn volk, het Joodse volk,
als vreemde loten geënt op de edele olijf, vreemdelingen die huisgenoten mochten worden.
Samen aan tafel, als een opdracht die vanouds tot ons kwam.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.