PDF PDF Print

Bisdomdag 16 juni : "Proost! Op de Kerk!" Geef je snel op!

Opgewekt katholiek

In het aartsbisdom Utrecht wordt op zaterdag 16 juni 2012 een bisdomdag gehouden.

Het programma bestaat onder andere uit een voorstelling van Kees Posthumus `Op 't leven!', twee plenaire inhoudelijke onderdelen en diverse workshops in de middag. Voor de jongeren (15+) en voor de kinderen (tot 15 jaar) is er een aangepast programma. We sluiten de dag af met een gezamenlijke viering en een borrel.

Praktisch
De dag start om 9.30 uur in De Driehoek, Willemsplantsoen Ic in Utrecht (naast de kerk) en eindigt met een borrel om 16.00 uur.

De kosten van deze dag zijn € 15,- per persoon of € 25,- per gezin. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer 55.38.10.421 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk Nederland, o.v.v Bisdomdag Utrecht.
Aanmelden vóór 3 juni bij het Bisschoppelijk Bureau: info@okkn.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u