PDF PDF Print

Internationaal Lekenforum 2012

Lekenforum 2012 in Wahlwiller in Limburg (Nederland) 15 tot 19 augustus

Thema: ontmoeting met Maria

Het Internationaal Oud-Katholiek lekenforum vindt dit jaar plaats in Nederland, in het Arnold Janssen klooster in Wahlwiller, van.15 tot 19 augustus.

Kennis maken met andere oud-katholieke kerken, ontmoeting met en leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, verdieping van de spiritualiteit, dat zijn zaken waarvoor leken nu al voor de achttiende keer terecht kunnen op het Lekenforum.

Dit jaar dus in Limburg, een omgeving waar Mariaverering een belangrijk onderdeel van de volkscultuur is. Mede daarom is gekozen voor het thema Ontmoeting met Maria. Dat er over dit onderwerp vanuit theologisch oogpunt veel te zeggen valt, blijkt wel uit het feit dat er in 2008 een hele oud-katholieke theologenconferentie aan gewijd is (meer informatie). Er zal in Wahlwiller zeker ook aandacht zijn voor de (oud-katholieke) theologische visie op Maria, maar daarnaast is er ook ruimte voor de ontmoeting met Maria in de beeldende kunst en in de muziek. En natuurlijk voor het verkennen van de omgeving en veel gesprekken met elkaar.

 

 

“Ons eigen stukje buitenland,” zo wordt Zuid-Limburg in Nederland vaak genoemd. Een landschap van heuvels en dalen, met bossen, weilanden en hoogstamboomgaarden, met veel monumenten: kastelen, molens, kloosters en vakwerkboerderijen.

In dit Limburgse land, op een heuvel met een schitterend uitzicht over het dal, ligt het klooster Arnold Janssen, een open huis van ontmoeting, een huis van rust en stilte voor bezinning.

De bevolking van Zuid-Limburg is overwegend rooms-katholiek. De kerkgang is ook hier teruggelopen. Maar de vroomheid van de Limburgers als onderdeel van het volkskarakter is in stand gebleven. Getuigen daarvan zijn bijvoorbeeld de vele veldkruizen en kapelletjes, vaak versierd met verse bloemen, die overal in het Limburgse landschap te vinden zijn als uitingen van volksdevotie.

In deze Limburgse volksdevotie neemt de Mariaverering een centrale plaats in. Als betrokken oud-katholieke leken weten we allemaal dat wij, oud-katholieken, heel anders tegen Maria aankijken dan onze rooms-katholieke zusters en broeders. Maar welke invulling geven wij precies aan de rol van Maria en hebben wij als oud-katholieken een gemeenschappelijke visie op haar betekenis? Dat er meer over dit onderwerp te zeggen valt dan je oppervlakkig gezien zou denken, blijkt wel uit het feit dat er in 2008 een hele oud-katholieke theologenconferentie aan dit thema gewijd is. Ook de rooms-katholieke/anglicaanse dialoogcommissie heeft uitgebreid aandacht aan dit onderwerp besteed.

Tijdens het lekenforum 2012 zullen we ons verdiepen in de betekenis en het beeld van Maria, in de (oud)-katholieke) theologie, in de beeldende kunst, in de muziek en voor ons persoonlijk. Daarnaast is er natuurlijk ook volop gelegenheid de omgeving te verkennen. Een uitstapje naar Maastricht en naar Aken met zijn prachtige dom staan op het programma. Verder bouwen we ook voldoende vrije tijd in voor rust, een verblijf in de kloostertuin of een wandeling in de omgeving.
 

Prijzen voor verblijf voor verzorging en programma van 15 augustus vanaf het avondeten
tot en met het ontbijt op zondag 19 augustus: € 350,-- per persoon.

Er is een beperkt aantal kamers met eigen badkamer beschikbaar. Ze worden verdeeld in volgorde van aanvraag. Kamers met badkamer kosten € 5,-- extra per persoon per nacht..

Maaltijden tijdens of na de uitstapjes (twee maal) zijn voor eigen rekening.

Wie eerder wil komen of langer wil blijven dient dit zelf aan te vragen bij het klooster.

Missiezusters,
Arnold Janssen Klooster
Capucijnenweg 9
NL-6286 BA Wahlwiller/Wittem
tel 043-4511841
email: gasten@arnoldjanssenklooster.nl

Openbaar vervoer

Wahlwiller, gem. Wittem, ligt aan de N 278 tussen Maastricht (ca. 20 km) en Vaals (circa 8 km) en is met de bus, lijn 50, vanuit Maastricht-station en vanuit Aken bereikbaar. Bushalte (op verzoek) Wahlwiller. Van de bushalte de Capucijnenweg (richting Mechelen/Epen) ingaan. Het Arnold Jansen Klooster ligt ca. 500 m verderop, links van de weg.

Eigen vervoer

Vanaf Aken: N278
In Wahlwiller: links af, Capucijnenweg.
Vanaf Maastricht: N278
In Wahlwiller: rechts af, Capucijnenweg.

Wij verheugen ons op uw komst.

De Nederlandse voorbereidingsgroep:
Gerard Schoonderbeek
Eveline M. Jansen
Adrie Paasen

Aanmelden 

Aanmeldingsformulier zenden aan: Gerard Schoonderbeek, De Kruiskamp 11, 611AK Overasselt
e-mail: gerardschoonderbeek@gmail.com
Inzenden voor 15 mei 2012
Het aantal plaatsen is beperkt.

Hierbij meld ik/melden wij ons aan voor het Lekenforum van 15 tot 19 augustus.

Na(a)men deelnemer(s):

Straat en huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Land:

Keuze kamer:

Dieetwensen:

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.