PDF PDF Print

Allerzielen

Op 2 november zal de Oud-Katholieke Parochie van sint Martinus Allerzielen vieren. Op deze dag staan we stil bij alle dierbaren die we het afgelopen jaar en de voorgaande jaren hebben verloren. Een moment voor verstilling, voor verdriet, maar vooral voor hoop en licht.
U kunt zelf namen noemen tijdens de dienst en een kaarsje opsteken of deze opgeven bij de pastor, wanneer u dit niet zelf wilt doen.

Aan deze viering werkt ook de Cantorij Wagenborgen o.l.v. Eddy Ufkes mee

Locatie: Engelberterweg 41, Engelbert

Tijd: 20.00u

Na afloop is er koffie en thee.

Lezingen:

eerste lezing: Klaagliederen 3, 22-26; 31-33

tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 50-58

Evangelie: Johannes 5, 24-27

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u