PDF PDF Print

Welkom aan nieuwe parochiaan!

Janneke Mollema toegetreden

Op zondag 13 januari 2013 werd Janneke Mollema lid van de Oud-Katholieke Parochie van St. Martinus (Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder) en daardoor in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland opgenomen. Zij is in onze parochie - op beide kerkplekken (Engelbert én - tot voor kort Jorwert - nu Leeuwarden) zeker bekend. Het toetreden vond plaats in de kerk in  Engelbert (zie foto) tijdens de Eucharistieviering, waarin onze oud-pastoor Annemieke Duurkoop de voorganger was.

Op zaterdagavond is er, na de Eucharistieviering, een kaart geschreven met goede wensen en woorden voor Janneke Mollema. Deze kaart werd haar zondagochtend overhandigd. Janneke kijkt, samen met haar man Ab - secretaris van het kerkbestuur en tevens lector - met dankbaarheid kijken terug op een bijzondere dag. Zij danken iedereen die aanwezig was voor het meevieren. Zij danken ook voor de mooie kaart welke zij vanuit de kerngroep Leeuwarden mochten ontvangen. Dank is er ook voor de mooie e-mails. Dank ook voor pastoor Duurkoop voor haar goede woorden. Samen vervolgen we de weg die de goede God ons vergund heeft.

Janneke van harte welkom - nú als officieel lid - in ons midden!
Dank voor jouw aanwezigheid en inzet!

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u