PDF PDF Print

Welkom aan nieuwe parochiaan!

Janneke Mollema toegetreden

Op zondag 13 januari 2013 werd Janneke Mollema lid van de Oud-Katholieke Parochie van St. Martinus (Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder) en daardoor in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland opgenomen. Zij is in onze parochie - op beide kerkplekken (Engelbert én - tot voor kort Jorwert - nu Leeuwarden) zeker bekend. Het toetreden vond plaats in de kerk in  Engelbert (zie foto) tijdens de Eucharistieviering, waarin onze oud-pastoor Annemieke Duurkoop de voorganger was.

Op zaterdagavond is er, na de Eucharistieviering, een kaart geschreven met goede wensen en woorden voor Janneke Mollema. Deze kaart werd haar zondagochtend overhandigd. Janneke kijkt, samen met haar man Ab - secretaris van het kerkbestuur en tevens lector - met dankbaarheid kijken terug op een bijzondere dag. Zij danken iedereen die aanwezig was voor het meevieren. Zij danken ook voor de mooie kaart welke zij vanuit de kerngroep Leeuwarden mochten ontvangen. Dank is er ook voor de mooie e-mails. Dank ook voor pastoor Duurkoop voor haar goede woorden. Samen vervolgen we de weg die de goede God ons vergund heeft.

Janneke van harte welkom - nú als officieel lid - in ons midden!
Dank voor jouw aanwezigheid en inzet!

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.