PDF PDF Print

In Memoriam

Greet Roosjen

Op 6 februari 2013 is te Utrecht overleden mevrouw Greet Roosjen.

Voor zij die haar niet kennen, zij behoorde zo’n beetje tot het Oud-Katholiek erfgoed. Zij wist meer van de kerk dan welke Oud-Katholiek ook, het was dan ook de kerk die zij zo intens liefhad. Maar ze was ook een zeer markant persoon met een nogal duidelijke mening.

Dat zij de kerk liefhad komt duidelijk tot uitdrukking door de indrukwekkende zaken die zij op haar naam had staan. Zij was oud regent van de Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA) en lid van verdienste van het Oud-Katholiek museum. Daarbuiten was zij draagster van het gouden ‘Sazu-Roosje’ van het Academisch Ziekenhuis Utrecht en ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ze is ook bekend om haar bijzondere band met mgr. Andreas Rinkel, gedurende zijn pontificaat van 1937 tot 1970 als aartsbisschop van Utrecht. Zij heeft hierover ook het boek: “De ijver voor uw huis” geschreven. Ik begreep dat zij tot op de dag van haar overlijden nog bezig was met een boek over de liturgische gebruiken en voorwerpen.

Ik kan mij nog goed herinneren toen ik nog maar kort in de kathedrale kerk van sinte Gertrudis zong bij de schola, dat zij vóór de viering langs kwam in de pastorie om te controleren of we onze superplies wel netjes aan hadden getrokken en of we de witte handschoenen voor het hanteren van het zilverwerk wel droegen. Aan het eind van de viering was zij er dan weer om ons te vertellen wat we niet goed hadden gedaan.

Ze was een vrome vrouw, die ondanks haar leeftijd, het presteerde de gehele dienst geknield in de kerk te zitten. Iets waar wij als jonge mensen niet tegenop kunnen.

Helaas heeft zij niet meer de priesterwijdingen van dit weekeinde kunnen meemaken.

Zij was een bijzonder mens, door velen gekend. Een lege plek blijft achter, één die niet snel zal worden ingevuld.

Greet, dat je moge rusten in vrede.

Pastor Victor Scheijde

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.