PDF PDF Print

Beroep op overheid om menselijke maat

De Raad van Kerken in Nederland doet een dringend beroep op de Nederlandse overheid om het asielbeleid en de uitvoering ervan grondig te herzien en om daarbij uit te gaan van de menselijke maat. Daarbij horen een menswaardige omgang met asielzoekers en het bieden van kansen voor de toekomst centraal te staan. Dit geldt ook voor mensen die uiteindelijk niet in Nederland kunnen blijven, want, zo stelt de Raad van Kerken: ieder mens telt.

Namens de Raad van Kerken in Nederland heeft een delegatie van de Raad van Kerken met onder anderen prof. dr. M. van Leeuwen, vicevoorzitter van de Raad, mw. K. van den Broeke, preses van de synode van de Protestantse Kerk en mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, lid van de Raad, en bisschoppelijk vicaris H. Egging van Bisdom Rotterdam, op woensdag 15 mei een bezoek gebracht aan Detentiecentrum Rotterdam en daar gesproken met directie en ingesloten vreemdelingen.

Aanleiding voor dit bezoek was de actuele situatie van de asielzoekers in hongerstaking in de detentiecentra. Maar de  Raad van Kerken wordt ook wekelijks via haar  vrijwilligers van  kerken geconfronteerd met onthutsende ervaringen van asielzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om asielzoekers die psychisch ziek in de vreemdelingenbewaring worden vastgehouden, ernstig gehandicapte kinderen die in gezinslocaties verblijven en gezinsleden die gescheiden van elkaar worden uitzet.

Lees hier de verklaring, die de Raad van Kerken vandaag heeft uitgegeven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 mei 2013

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u