PDF PDF Print

Priesterwijding Victor Scheijde

Op zondag 1 september 2013 zal in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht de priesterwijding plaats vinden van diaken drs. ing. Victor Pieter Scheijde.

De feestelijke eucharistieviering begint om 15.00 uur.

Scheijde is werkzaam in het pastoraat van de parochie van St. Martinus. Deze parochie strekt zich uit over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe én de Noordoosterpolder (onderdeel van de provincie Flevoland).

Hij is hier werkzaam sinds 1 september 2010 en
werd op 2 maart van dit jaar tot diaken gewijd in Groningen.
Samen met zijn vrouw en twee kinderen is hij woonachtig in de pastorie boven de oud-katholieke parochiekerk in de stad Groningen.

Zie hier de uitnodiging

Het kerkbestuur

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u